Chết

Không sợ chết

Khi bước đi trên đường đời, bạn có thể chọn con đường từ sự chết sang sự sống đời đời.

Cái chết không miễn trừ một ai. Cái chết lạnh lùng, vô cảm và là điều tận cùng. Chúng ta có thể nói về một giấc mơ bị "chết" đi, một hi vọng bị đánh mất, kết thúc của một mối quan hệ và cái chết của thể xác. Tất cả những hình thức của sự chết đều thật đau đớn ở nhiều mức độ khác nhau.

Một hình thức khác của cái chết là sự chết thuộc linh. Đây là cái chết quan trọng nhất vì nó quyết định sự sống sau cái chết của bạn. Nơi bạn sẽ hưởng sự sống trong cõi đời đời được quyết định từ điều bạn đã làm khi còn sống trên đất.

Thông thường, chúng ta nghe mọi người đều sợ chết. Một nhân vật nổi tiếng trên truyền hình cũng đã từng cởi mở thú nhận rằng ông sợ cái chết. Người này không biết được điều gì sẽ xảy ra sau khi chết hay ông có được lên thiên đàng hay không. Việc không biết về tương lai và về Đấng mà ông sẽ đối diện khiến ông cảm thấy sợ hãi khi nói về cái chết.

Một số người tin rằng sau cái chết không có gì cả ngoại trừ bóng tối. Sau khi sống một cuộc đời năng động đầy màu sắc, với những hình ảnh, âm thanh và gặp gỡ nhiều người, một số người tin rằng không có gì sau sự sống. Nhưng mọi việc không chỉ có vậy! Làm thế nào một thế giới đầy ắp những cuộc phiêu lưu, đam mê và đầy sức sống lại được nối tiếp bởi một cõi vĩnh hằng …hư không? Ai đã nói như vậy?

Nếu bạn không biết cách để bước vào thiên đàng hay nơi bạn sẽ đến trong cõi vĩnh hằng, bạn thật sự có lý do, đầy đủ lý do …để sợ chết. Nhưng có một câu trả lời và câu trả lời ấy được tìm thấy trong Kinh thánh. Kinh thánh nói rằng có một cách để vào thiên đàng và đó là bởi việc tin vào danh Chúa Giê-xu Christ. Tin không chỉ có nghĩa là nhận biết Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời mà còn có nghĩa là bạn trao cho Ngài quyền làm chủ tấm lòng, trí óc và thể lực của bạn. Bạn thấy đó, Chúa Giê-xu Christ đã đến thế gian hơn hai ngàn năm trước để cho chúng ta thấy cách đến với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha.

Đức Chúa Trời là Đấng toàn hảo và trong Ngài, không có tội lỗi. Hình phạt của những ai phạm tội là cái chết. Cái chết là sự phân rẽ con người khỏi Đức Chúa Trời. Vì cả nhân loại đều đã phạm tội và đánh mất đi sự toàn hảo của Đức Chúa Trời, làm thế nào chúng ta có thể thiết lập mối tương giao với Ngài? Ai sẽ trả gánh nợ cho tội lỗi của chúng ta? Đức Chúa Trời rất yêu bạn và tôi nên Ngài đã ban Con một Ngài, là Chúa Giê-xu Christ xuống thế gian để chết trên thập tự giá và trả thay món nợ cho chúng ta.

Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó. Chúa Giê-xu là tình yêu toàn hảo và ba ngày sau khi Ngài bị đóng đinh, Ngài đã sống lại. Cái chết không thể cầm giữ Ngài! Sau đó, Chúa Giê-xu đã trở lại đúng vị trí của Ngài, tức tại bên hữu Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha trên thiên đàng. Kinh thánh nói rằng nếu bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ là Chúa, là Đấng Cứu thế, bạn sẽ ở cùng với Ngài trên thiên đàng trong cõi đời đời! Dù cái chết là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta không phải sợ hãi sự chết vì chúng ta sẽ sống cùng với Đức Chúa Trời trong cõi đời đời.

Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy cùng tôi dâng lời cầu nguyện với Chúa Giê-xu ngay bây giờ…

"Lạy Chúa Giê-xu, con hiểu rằng hành động và những sự lựa chọn của con đã khiến con xa cách thiên đàng. Xin Ngai tha thứ cho con về những gì con đã làm. Xin dạy con biết sống ngay thẳng và chính trực. Con dâng tấm lòng con cho Chúa và xin Ngài làm chủ cuộc đời con ngay thì giờ này. Con cảm ơn Ngài."

Còn bây giờ, đây là điều bạn cần làm. Bấm nút "YES" chúng tôi sẽ cử một người liên lạc với bạn. Có thể bạn có nghĩ đến những vấn đề này nhưng bạn chưa sẵn sàng để bước đến với Chúa Giê-xu. Khi bạn sẵn sàng hãy đến với Ngài, Chúa Giê-xu sẽ luôn có mặt và đợi chờ bạn.

Chúa Giê-xu yêu bạn!

yesbutton câu hỏi