Chân lý.

Không bị lừa dối. Tìm sự thật.

Khi bước trên đường đời, bạn có thể chọn con đường từ sự tương đối sang Chân lý.

Có nhiều tiếng nói liên tục muốn chiếm lấy sự chú ý của tôi cũng như cố nói tôi biết phải làm gì. Đâu là tiếng nói đúng và đâu là tiếng nói sai? Tiếng nói nào là Chân lý và đem lại lợi ích cho tôi nhiều nhất?

Đa số mọi người tin rằng bạn cần làm theo tiếng nói của trái tim và làm bất kỳ mọi điều bạn cảm thấy là tốt nhất cho bản thân. Chẳng hạn như tại sao lại phải tiếp tục làm công việc mà bạn không có được mức lương mà bạn đáng được hưởng? Tại sao lại tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân khi những nhu cầu của bạn không được thỏa mãn trong cuộc hôn nhân đó? Tại sao phải tuân theo những luật lệ khi tất cả những điều bạn phải làm là làm theo tiếng nói của trái tim bạn và đem lại ích lợi nhiều nhất cho bạn?

Vấn đề với việc làm theo tiếng nói của trái tim bạn là thiếu sự kiên định. Ngay cả những cảm xúc của bạn cũng thay đổi từng ngày. Quan điểm của bạn về một vấn đề nào đó cũng có thể thay đổi tùy theo thông tin mới mà bạn có, theo những hoàn cảnh thay đổi và thậm chí theo cả những điều bạn thích hay không thích.

Thế thì, có một chuẩn mực nào mà tôi có thể vâng theo và dẫn tôi đến Chân lý cuối cùng không? Câu trả lời là có! Có một Chân lý tuyệt đối và Chân lý ấy được tìm thấy trong Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu phán rằng Ngài là Đường đi, Lẽ thật (Chân lý), và Sự sống và không ai có thể đến với Đức Chúa Cha mà không bởi Ngài. Vẻ đẹp của việc làm theo Chân lý của Đức Chúa Trời là Chân lý của Ngài vẫn luôn y nguyên trong mọi tình huống, với mỗi cá nhân và trong mọi giai đoạn của cuộc đời.

Chân lý là Đức Chúa Trời là Đấng toàn hảo và yêu cầu sự toàn hảo từ tạo vật của Ngài. Nhưng Kinh thánh cho biết chúng ta đều đánh mất sự toàn hảo của Đức Chúa Trời và điều này gọi là tội lỗi. Hình phạt của điều này là sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời không muốn giết hại chúng ta... mà Ngài muốn có mối tương giao với chúng ta! Vì vậy, Đức Chúa Trời đã ban Con một Ngài, là Chúa Giê-xu đến chết thay cho chúng ta. Vì Chúa Giê-xu là Con Trời, Đấng toàn hảo, và là một con người toàn hảo, Ngài là Đấng thích hợp,...Đấng duy nhất có thể thay thế cho vị trí của chúng ta. Chúa Giê-xu đã hi sinh mạng sống Ngài trên thập tự giá cách đây hơn hai ngàn năm để trả thay cho hình phạt từ tội lỗi của bạn.

Nhưng sự chết không thể cầm giữ Chúa Giê-xu trong mộ phần. Đến ngày thứ ba, Ngài sống lại và thăng thiên về trời. Chân lý này được tìm thấy trong Kinh thánh và chính Kinh thánh cho chúng ta biết cách sống theo Kinh thánh là Chân lý tuyệt đối. Đó là lời của Đức Chúa Trời.

Chân lý tuyệt đối thật sự tồn tại. Nhưng câu hỏi đặt ra ấy là bạn sẽ chọn đi theo con đường mình hay dâng mình cho Đấng tha thứ cho bạn và ban cho bạn sự sống thực thụ?

Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với Chúa Giê-xu ngay thì giờ này và cầu xin ban cho chúng ta Chân lý...

"Lạy Chúa Giê-xu, con đang tìm kiếm Chân lý thực thụ. Xin hãy tha thứ cho tội lỗi của con và xin đem Chân lý vào đời sống con. Con dâng tấm lòng của con cho Ngài và xin Chúa hãy làm chủ cuộc đời con ngay thì giờ này. Con cảm ơn Ngài."

Còn bây giờ, đây là điều bạn cần làm. Bấm nút "YES" trên màn hình và chúng tôi sẽ cử một người liên lạc với bạn. Có thể bạn có nghĩ đến những vấn đề này nhưng chưa sẵn sàng để bước đến với Chúa Giê-xu. Khi bạn đã sẵn sàng, Chúa Giê-xu sẽ luôn có mặt.

Chúa Giê-xu yêu bạn!

yesbutton câu hỏi