Cô đơn

Bạn có cảm thấy cô đơn?

Chúng ta đều tự hỏi rằng: "Mục đích của cuộc đời là gì?" Tôi có nên làm giống như thế hệ của ông bà tôi ngày xưa là trong suốt bốn mươi năm làm việc, họ luôn làm cho một công ty, sống trong một chỗ duy nhất, kết hôn với một người và đi cùng một nhà thờ? Liệu đây có phải là bí quyết của sự thỏa lòng không?

Mọi người thường nói rằng chúng ta nên hướng tới sự thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nhưng nếu chỉ đạt được mục tiêu của chúng ta trong một số lĩnh vực cũng không luôn đem lại sự thỏa lòng. Thật ra, sự thành công như thế không thật sự lấp đầy khoảng trống trong chúng ta.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi hi sinh, làm việc chăm chỉ và cố leo lên nấc thang của sự thành công để chỉ nhận ra rằng tôi không thật sự thỏa lòng hay hạnh phúc? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi leo lên một đỉnh núi sai? Tôi sẽ phải bày tỏ điều gì trong cuộc sống mình vào lúc tận chung của cuộc đời mình khi tôi đứng trước mặt Đức Chúa Trời? Kinh thánh đã nói rằng: "Nếu ai được cả thiên hạ mà chính mình phải bị mất hoặc hư đi, thì có ích gì?"

Bạn thấy đó, chúng ta được tạo dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể bỏ qua ảnh tượng đó. Chúng ta có thể phủ nhận và đem lại sự hổ thẹn cho hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thể xóa bỏ được hình ảnh của Đức Chúa Trời trong tấm lòng mình. Chính ảnh tượng của Chúa trong lòng chúng ta khiến chúng ta khao khát có một mối tương giao với Đấng tạo hóa. Sự thật là khi vẫn chưa hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn sẽ còn cảm thấy trống rỗng và không thỏa lòng.

Thế thì, làm thế nào bạn có thể trở lại hòa thuận với Đức Chúa Trời và tìm ra được mục đích chân thật? Câu trả lời ấy là bạn phải khám phá ra Chúa Giê-xu Christ. Con Trời là người bạn thực thụ của bạn và chúng ta phải vâng theo lời dạy của Ngài.

Tôi muốn giải thích rõ hơn ở đây...

Đức Chúa Trời là Đấng toàn hảo và trong Ngài, không có tội lỗi. Nếu không, Ngài sẽ không phải là Đức Chúa Trời. Chúng ta thảy đều không có sự toàn hảo của Chúa do cố ý không vâng lời và điều này được gọi là tội lỗi. Kinh thánh cho biết hình phạt của tội lỗi là sự chết. Nhưng chúng ta không thể trả món nợ đó vì làm sao chúng ta có được mối tương giao với Chúa nếu chúng ta chết mất? Vì vậy, Đức Chúa Trời đã bảy tỏ tình yêu thương của Ngài cho chúng ta qua việc Chúa Giê-xu Christ, Con Một của Đức Chúa Trời đã chết và trả thay món nợ tội lỗi của chúng ta khi chúng ta còn là người có tội. Nếu chúng ta tiếp nhận món quà của sự sống thì chúng ta cần dâng tấm lòng, trí óc và thể lực của chúng ta cho Chúa Giê-xu và sống theo chuẩn mực của Ngài.

Đức Chúa Trời có một mục đích cho cuộc đời của bạn. Ngài muốn bạn thành công và hạnh phúc. Nhưng thành công và hạnh phúc không thể được tìm thấy qua việc bạn làm theo ý riêng mà làm theo những điều Đức Chúa Trời muốn bạn làm. Ngài có thể làm vượt trổi hơn vô cùng những điều chúng ta cầu xin hay suy tưởng, tùy theo quyền năng của Ngài.

Bước đầu tiên trong việc tìm kiếm mục đích của Đức Chúa Trời dành cho bạn là ăn năn tội lỗi trước mặt Ngài và cầu xin Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời bạn.

Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với Chúa Giê-xu trong thì giờ này...

"Lạy Chúa Giê-xu, con cần Ngài lấp đầy khoảng trống trong tấm lòng con và sự thiếu vắng mục đích trong cuộc đời con. Xin Chúa hãy tha thứ tội lỗi cho con và đem lại sự thỏa lòng trong con. Con dâng tấm lòng của con cho Ngài và cầu xin Chúa hãy làm chủ cuộc đời con ngay thì giờ này. Con cảm ơn Ngài."

Còn bây giờ, đây là điều bạn cần làm. Bấm nút "YES" tvà chúng tôi sẽ cử một người liên lạc với bạn. Có thể bạn có nghĩ đến những vấn đề này nhưng bạn chưa sẵn sàng để bước đến với Chúa Giê-xu. Khi bạn đã sẵn sàng hãy đến với Ngài, Chúa Giê-xu sẽ luôn có mặt và đợi chờ bạn.

Chúa Giê-xu yêu bạn!

yesbutton câu hỏi