Chữa lành bệnh tật

Bạn có muốn được chữa lành không? Chúng ta hãy nói chuyện với Chúa Giê-xu về vấn đề ấy ngay lúc này…

"Lạy Chúa, con đang cần được chữa lành. Xin Chúa hãy chạm đến tấm lòng, tâm trí và thân thể của con và chữa lành hoàn toàn cho con. Con muốn biết về Chúa nhiều hơn và đi theo Ngài với cả con người của con. Xin tha thứ cho những tội lỗi của con và đem đến sự chữa lành trong đời sống con. Con cảm ơn Ngài."

Còn bây giờ, đây là điều bạn cần làm. Bấm nút "Có" trên màn hình và chúng tôi sẽ cử một người liên lạc với bạn. Có thể bạn có nghĩ đến những vấn đề này nhưng chưa sẵn sàng để bước đến với Chúa Giê-xu. Khi bạn đã sẵn sàng, Chúa Giê-xu sẽ luôn có mặt.

Chúa Giê-xu yêu bạn!

yesbutton câu hỏi