Chúng tôi rất vui vì bạn đã cầu nguyện .

Bạn đã thực hiện một quyết định rất là quan trọng trong cuộc sống của bạn! Chúng tôi muốn biết thêm về quyết định của bạn và muốn giúp bạn tìm hiểu thêm về mối quan hệ của bạn với Chúa Giê-xu. Hãy điền vào thông tin dưới đây để bắt đầu cuộc hành trình chung với chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tìm hiễu về Chúa Giê-xu hay quyết định của .bạn. Xin liên lạc với chúng tôi

Fill out my online form.

Chúng tôi sẽ phái người liên lạc và trả lời những câu hỏi của bạn đồng thời sẽ hướng dẫn bạn hiểu thêm về những câu hỏi khác của.

Chúng tôi không sử dụng các thông tin mà bạn đã cập nhập cho bất cứ tổ chức hay hội đoàn nào khác. Chúng tôi chỉ sử dụng cho một mục đích là giúp bạn tìm câu trả lời cho những câu hỏi mà bạn đang đối diện trong cuộc sống.