Tội lỗi

Bạn có đang sống với cảm giác tội lỗi? Bạn cần phải tìm hiểu làm thế nào để cho đi và được tha thứ?

Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với Chúa Giê-xu trong thì giờ này và cầu xin Ngài lấp đầy cảm giác mặc cảm tội lỗi trong bạn bằng sự tha thứ của Ngài…

"Lạy Chúa Giê-xu, con không còn có thể mang gánh nặng của mặc cảm và xấu hổ. Xin Chúa tha thứ cho con về những điều con đã làm. Xin dạy con biết sống ngay thẳng và chính trực. Con dâng tấm lòng của con cho Ngài và cầu xin Chúa hãy làm chủ cuộc đời con ngay lúc này. Con cảm ơn Ngài."

Còn bây giờ, đây là điều bạn cần làm. Bấm nút "YES" trên màn hình và chúng tôi sẽ cử một người liên lạc với bạn. Có thể bạn có nghĩ đến những vấn đề này nhưng chưa sẵn sàng để bước đến với Chúa Giê-xu. Khi bạn đã sẵn sàng, Chúa Giê-xu sẽ luôn có mặt.

Chúa Giê-xu yêu bạn!

yesbutton câu hỏi