Đau khổ

Là cuộc sống của bạn tan vỡ? Có một Đấng có thể chữa trị được

Bạn có đang xuống tinh thần hay nản lòng không? Nếu có, tôi khích lệ bạn hãy đến với Chúa Giê-xu. Hãy tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình. Ngài là Đấng chữa lành. Ngài chữa lành vết thương lòng của bạn và cho bạn sự sống dư dật.

Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa Giê-xu ngay thì giờ này.

"Lạy Chúa Giê-xu, con cần Ngài giúp giải cứu con khỏi sự khổ đau. Xin hãy xoa dịu vết thương và đem đến sự chữa lành trong cuộc đời con. Xin hãy tha thứ tội lỗi của con; xin đem đến ý nghĩa và sự thoả lòng cho con. Con dâng tấm lòng mình cho Chúa và xin Ngài làm chủ cuộc đời con ngay thì giờ này. Con cảm tạ Ngài."

Còn bây giờ, đây là điều bạn cần làm. Bấm nút "YES" và chúng tôi sẽ cử một người liên lạc với bạn. Có thể bạn có nghĩ đến những vấn đề này, nhưng bạn chưa sẵn sàng để bước đến với Chúa Giê-xu. Khi bạn sẵn sàng hãy làm quyết định trọng đại, Chúa Giê-xu luôn có mặt và đang đợi chờ bạn.

Chúa Giê-xu yêu bạn!

yesbutton câu hỏi