Chân lý.

Không bị lừa dối. Tìm sự thật.

Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với Chúa Giê-xu ngay thì giờ này và cầu xin ban cho chúng ta Chân lý...

"Lạy Chúa Giê-xu, con đang tìm kiếm Chân lý thực thụ. Xin hãy tha thứ cho tội lỗi của con và xin đem Chân lý vào đời sống con. Con dâng tấm lòng của con cho Ngài và xin Chúa hãy làm chủ cuộc đời con ngay thì giờ này. Con cảm ơn Ngài."

Còn bây giờ, đây là điều bạn cần làm. Bấm nút "YES" trên màn hình và chúng tôi sẽ cử một người liên lạc với bạn. Có thể bạn có nghĩ đến những vấn đề này nhưng chưa sẵn sàng để bước đến với Chúa Giê-xu. Khi bạn đã sẵn sàng, Chúa Giê-xu sẽ luôn có mặt.

Chúa Giê-xu yêu bạn!

yesbutton câu hỏi