Sự Lo Lắng

Bạn có đang lo lắng về cuộc sống của mình không? Điều này có làm bạn không thể vui hưởng về cuộc sống mình chăng?

Khi bước đi trên đường đời, bạn có thể chọn con đường từ lo lắng sang bình an. Hãy cùng cầu nguyện như thế này…

"Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy cất đi nỗi lo lắng trong con và lấp đầy nỗi lo lắng đó bằng sự bình an trọn vẹn của Ngài. Xin hãy tha thứ tội lỗi cho con và đem đến ý nghĩa cũng như sự thoả lòng cho cuộc đời con. Con vâng phục tấm lòng mình cho Ngài và cầu xin Chúa giờ đây hãy làm chủ cuộc đời con. Con cảm ơn Ngài."

Bây giờ, đây là điều bạn cần làm. Bấm nút “YES” và chúng tôi sẽ cử một  người liên lạc với bạn. Có thể bạn có nghĩ đến những vấn đề này nhưng bạn chưa sẵn sàng để bước đến với Chúa Giê-xu. Khi bạn sẵn sàng hãy đến với Ngài, Chúa Giê-xu luôn có mặt và chờ đợi bạn vì Ngài yêu bạn!

yesbutton câu hỏi