Cô đơn

Bạn có cảm thấy cô đơn?

Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với Chúa Giê-xu trong thì giờ này...

"Lạy Chúa Giê-xu, con cần Ngài lấp đầy khoảng trống trong tấm lòng con và sự thiếu vắng mục đích trong cuộc đời con. Xin Chúa hãy tha thứ tội lỗi cho con và đem lại sự thỏa lòng trong con. Con dâng tấm lòng của con cho Ngài và cầu xin Chúa hãy làm chủ cuộc đời con ngay thì giờ này. Con cảm ơn Ngài."

Còn bây giờ, đây là điều bạn cần làm. Bấm nút "YES" tvà chúng tôi sẽ cử một người liên lạc với bạn. Có thể bạn có nghĩ đến những vấn đề này nhưng bạn chưa sẵn sàng để bước đến với Chúa Giê-xu. Khi bạn đã sẵn sàng hãy đến với Ngài, Chúa Giê-xu sẽ luôn có mặt và đợi chờ bạn.

Chúa Giê-xu yêu bạn!

yesbutton câu hỏi