Mục đích trong cuộc sống

Tìm kiếm Mục đích trong cuộc sống?

Chúng ta hãy cùng trò chuyện với Ngài ngay thì giờ này...

"Lạy Chúa Giê-xu, con chán nản với ý nghĩ rằng cuộc sống của con thật vô nghĩa và con không hề quan trọng với ai cả. Xin hãy tha thứ tội lỗi của con và đem lại ý nghĩa cho đời sống con. Con dâng tấm lòng của con cho Ngài và xin Chúa hãy làm chủ cuộc sống con ngay thì giờ này. Con cảm ơn Ngài."

Còn bây giờ, đây là điều bạn cần làm. Bấm nút "Có" trên màn hình và chúng tôi sẽ cử một người liên lạc với bạn. Có thể bạn có nghĩ đến những vấn đề này nhưng chưa sẵn sàng để bước đến với Chúa Giê-xu. Khi bạn đã sẵn sàng, Chúa Giê-xu sẽ luôn có mặt.

Chúa Giê-xu yêu bạn!

yesbutton câu hỏi