Trong Tuyệt vọng và cảm thấy vô vọng?

Giờ đây, hãy cầu xin Chúa Giê-xu ban cho bạn niềm hi vọng của Ngài ngay lúc này...

"Lạy Chúa, con đang ở trong một tình huống vô vọng. Xin hãy tha thứ cho tội lỗi của con và đem lại niềm hi vọng thực thụ vào đời sống con. Con dâng tấm lòng con cho Ngài và xin Chúa hãy làm chủ đời sống con ngay lúc này. Con cảm ơn Ngài."

Còn bây giờ, đây là điều bạn cần làm. Bấm nút "Có" trên màn hình và chúng tôi sẽ cử một người liên lạc với bạn. Có thể bạn có nghĩ đến những vấn đề này nhưng chưa sẵn sàng để bước đến với Chúa Giê-xu. Khi bạn đã sẵn sàng, Chúa Giê-xu sẽ luôn có mặt.

Chúa Giê-xu yêu bạn!

yesbutton câu hỏi