Tình yêu vô điều kiện

Kinh nghiệm tình yêu vô điều kiện

Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với Chúa Giê-xu trong thì giờ này…

"Lạy Chúa Giê-xu, con ước ao yêu và được yêu một cách vô điều kiện. Xin Chúa hãy tha thứ tội lỗi của con và bày tỏ cho con tình yêu của Ngài. Con đầu phục tấm lòng mình cho Ngài và xin Chúa hãy làm chủ đời sống con trong thì giờ này. Con cảm ơn Ngài."

Bây giờ, đây là điều bạn cần làm. Bấm nút "YES" và chúng tôi sẽ cử một người liên lạc với bạn. Có thể bạn có nghĩ đến những vấn đề này nhưng bạn chưa sẵn sàng để bước đến với Chúa Giê-xu. Khi bạn sẵn sàng hãy đến với Ngài, Chúa Giê-xu sẽ luôn có mặt.

Chúa Giê-xu yêu bạn!

yesbutton câu hỏi