Tôi vẫn còn câu hỏi

Xin cho chúng tôi biết những thắc mắc nào bạn đang có về Chúa Giê-xu

Fill out my online form.

Chúng tôi sẽ phái người liên lạc và trả lời những câu hỏi của bạn đồng thời sẽ hướng dẫn bạn hiểu thêm về những câu hỏi khác của.

Chúng tôi không sử dụng các thông tin mà bạn đã cập nhập cho bất cứ tổ chức hay hội đoàn nào khác. Chúng tôi chỉ sử dụng cho một mục đích là giúp bạn tìm câu trả lời cho những câu hỏi mà bạn đang đối diện trong cuộc sống.