• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Về Chúng Tôi

Journey Answers là một trang web được lập ra nhằm giúp đỡ bạn tìm ra giải pháp thuộc linh cho những nỗi đau sâu kín nhất của bạn. Từ những kinh nghiệm thực tế và Kinh thánh, chúng tôi đưa ra câu trả lời hợp lý cho bạn. Chúng tôi ao ước được nhìn thấy sự bình an thay cho nỗi lo lắng; sự chữa lành thay cho sự đau khổ; sự thỏa lòng thay cho sự trống rỗng; hi vọng thay cho sự vô vọng và sự chữa lành thay cho bệnh tật trong đời sống bạn. Chúng tôi cũng tin rằng mọi việc đều có thể xảy ra qua quyền năng của Đức Chúa Trời yêu thương, Đấng thật sự quan tâm đến bạn.

Nếu bạn muốn có thông tin đầy đủ về tuyên xưng niềm tin Cơ đốc của chúng tôi hãy chọn nút “Có, tôi muốn có thêm thông tin” dưới đây.

Cầu xin Chúa ban phước dư dật trên bạn khi bạn tiếp tục hành trình trên đất của mình!